Välkommen till Allmänna Eracing Sällskapet (AES).

Sveriges första eracingförening som är ansluten till Svenska Bilsportförbundet.
Föreningen har som ändamål: att bedriva idrottslig verksamhet, med särskild inriktning mot ungdomsverksamhet i E‐racing.
Målet är att brygga över gapet mellan traditionell bilsport och virtuell racing.

Bli medlem och påverka hur esporten kan implementeras i traditionell sport.