Återstart för bilsporten och hela idrotten

I förra veckan lanserade Riksidrottsförbundet hur de nu kraftsamlar för att återstarta idrotten när restriktionerna för Corona släpptes den 29 september. Riksidrottsförbundet har även tillfört pengar för specialidrottsförbunden för en återstart.

Idrotten och sporteventen har så sakteliga kommit igång. Men för Riksidrottsförbundet och dess 73 specialidrottsförbund gäller det nu att få igång all idrott. Därför har Riksidrottsförbundet tillfört ekonomiska medel som förbunden har kunnat söka för sina återstartspaket. I förra veckan stod det klart att Svensk Bilsport tilldelats 3,7 miljoner kronor för de planerade insatser som ska göras.

– Det här är verkligen välbehövliga pengar för oss i bilsporten, men även för hela idrottsrörelsen. Vi sitter regelbundet i möten med övriga förbund och flera av dem har tagit mycket stor skada i tapp av utövare och medlemmar så det här är verkligen rätt prioriterat av Riksidrottsförbundet för att vi ska ha resurser till att skapa verksamhet, säger Anna Nordkvist, Svensk Bilsports Generalsekreterare.

Riksidrottsförbundet har delat upp sin utdelning på projekt som ska ske inom kort tid då det rör sig om ett tidsspann på cirka 6 månader, sedan projekt på långsikt för återstart av idrotten. Dessa ska genomföras under 1 till 2 år.

– Igen måste jag säga att Riksidrottsförbundet tänkt rätt. Vi kan inte återstarta och vara uppe på 100 direkt efter den situation vi varit i. För oss i bilsporten kommer de kortare projekten främst handla om att stötta idrotten i att komma i gång igen genom stöd och hjälp till föreningar och distriktsförbund genom fysiska och digitala möten gällande ansökan och genomförande av återstartsaktiviteter. Vi kommer den 20 november även har en stor gemensam bilsportkonferens, berättar Nordkvist.

Projekten som spänner över längre sikt är av både verksamhetsaction och föreningsstöd. Här finns exempelvis projekt som en tour för virtuell bilsport, start av en Folkracesatsning och ett för att ta fram ett startkit med personlig utrustning för föreningar att få ta del av som de kan använda till prova på- och rekryteringsverksamhet.

– Jag tycker att vi med den bredd vi har på återstartspaketet, har en bra möjlighet att få igång verksamheten ordentligt igen till kommande år. Men även att vi kan utveckla och förnya oss för att locka till oss fler utövare och funktionärer till bilsporten. Det finns även projekt som kommer nå en bredare publik också. Det känns verkligen spännande att gå vidare med arbetet kring återstarten, avslutar Anna Nordkvist.

Listan på planerade projekt för återstart i bilsporten.

Kort sikt:
Stöd och hjälp till föreningar och distriktsförbund.
Bilsportkonferens november.

Lång sikt:
Folkracesatsning
Motorburen ungdom
Bilsport on Tour/Virtuella
Teknisk Tour
Projekt tjejer
Utbildningsplattform
Debutant Cup
Startkit till föreningar

Svensk Bilsport