Föreningen

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet, med särskild inriktning mot ungdomsverksamhet i E‐racing. Målet är att brygga över gapet mellan traditionell bilsport och virtuell racing.

  • Att vara en grogrund för morgondagens bilsportstjärnor.
  • Att skapa möjligheter för förare att gå från amatör till proffs, från virtuell till reality.
  • Att erbjuda förutsättningar för förare att tävla kontinuerligt, organiserat och forma nya lag/stall.

Föreningen startades för att fylla ett tomrum i utbudet på föreningar inom Svenska Bilsportförbundet. Det saknades en förening med fokus på att driva och inkludera eracing i den traditionella racingen. Initiativtagarna kommer framför allt från Svensk Eracing som arrangerar olika ligor inom eracing för att ge den växande simulatorracingen i Sverige en plattform att mötas, tävla och växa i.

Vår vision är att få både eracing och esport att växa inom den traditionella idrotten. Med våra medlemmar vill vi se en demokratisk gemenskap som enat jobbar aktivt mot utanförskap och mobbning inom esport. Alla ska få vara med oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Vi arbetar utifrån det Code of conduct som Svensk Eracing har skapat.