Bli medlem

Som medlem i AES har du möjlighet att vara med och påverka hur eracingen och esporten i sverige utvecklas.

Medlemskap i föreningen Allmänna Eracing Sällskapet
När du registrerar dig blir du medlem i föreningen Allmänna Eracing Sällskapet (AES). För att göra registreringsprocessen behöver du ange ditt personnummer och övrig information som krävs för ditt medlemskap. Föreningen lagrar dem i sin medlemsdatabas utifrån ditt personnummer.

Frågor:
Varför måste jag uppge personnumret samt adress?
– Det är ett krav och en säkerhetsåtgärd från Esport United och Svenska Bilsportförbundet för att undvika att falska registreringar görs.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som bl.a. innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och därigenom ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. I samband med detta har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

Du hittar Idrottens Uppförandekoden för behandling av Personuppgifter samt mer information om hur GDPR påverkar idrotten på www.rf.se/personuppgifter

Får jag skräppost och reklam till min e-post som jag fyller i vid registrering?
– Nej, vi skickar inte ut någon skräppost. Vi skickar information om föreningen och kallelse till årsmöte via mail men detta är något som sker ett fåtal gånger per år.

Kostar det pengar att vara medlem i föreningen
– Nej, det kostar ingenting under 2021. Vid årsmötet kan ett beslut tas om att det ska ändras.

Var hittar jag stadgarna?
– De hittar du genom att klicka här